Spekemat

 

Serano

56991 - Parma skinke 14 mnd.m/b

les mer

56990 - Seranoskinke

les mer
 

Parmaskinke

56994 - Parmaskinke skivet 100 gr.

les mer

56993 - Parmaskinke skivet 200 gr.

les mer

56992 - Parmaskinke skivet 500 gr

les mer