Hel fisk

11010 - Torsk 2-4 vill

les mer

11011 - Torsk 4-6 vill

les mer

11012 - Torsk 6+ vill

les mer

11013 - Torsk 2-4 vill 5 kgs

les mer

11014 - Torsk 2-4 vill 10 kgs

les mer

11015 - Torsk 1-2, brett

les mer

11020 - Torsk møre, oppdrett

les mer

11030 - Skrei

les mer

11031 - Skrei 1-2, brett

les mer

11040 - Torsk krøll

les mer

11050 - Torsk i skiver

les mer

11051 - Torsk i skiver, brett

les mer

11060 - Steketorsk u/hode

les mer

11070 - Torskehoder

les mer

11100 - Kveite fersk 6 - 40 vill

les mer

11110 - Kveitebarn 1-3

les mer

11120 - Kveite 3-5 oppdr.sterling m/h

les mer

11121 - Kveite 5-7 oppdr. sterling

les mer

11122 - Kveite 7+ , 10+ oppdrett

les mer

11123 - Kveitebarn 3-6 vill

les mer

11140 - Kveitebarn 1-3 vill

les mer

11200 - Piggvar vill

les mer

11210 - Piggvar oppdrett

les mer

11220 - Flyndre / Rødspette hel

les mer

11222 - Flyndrefilet, brett

les mer

11230 - Smørflyndre hel

les mer

11241 - Sjøtunge dansk

les mer

11250 - Skatevinger

les mer

11260 - Slettvar

les mer

11270 - Lomre

les mer

11300 - Steinbit hel

les mer

11310 - Brosme hel

les mer

11320 - Lyr, hel

les mer

11330 - Lysing hel

les mer

11340 - Sei hel

les mer

11350 - Hvitting hel

les mer

11360 - Isgalt

les mer

11370 - Lange hel

les mer

11380 - Uer hel

les mer

11381 - Havuer

les mer

11390 - Ulkehaler

les mer

11400 - Ål fersk

les mer

11500 - Makrell

les mer

11510 - Pir

les mer

11520 - Sild hel

les mer

11530 - Brisling fersk

les mer

11540 - Håbrand

les mer

11600 - Tunfisk fersk/Sashimi

les mer

11610 - Dorade Royal

les mer

11620 - Pappegøyefisk

les mer

11630 - Red Mullet

les mer

11640 - Red Snapper

les mer

11650 - Sea Bass oppdrett

les mer

11660 - Sea Bass,vill

les mer

11670 - Karpe fersk

les mer

11701 - Laks 2-3 kg

les mer

11702 - Laks 3-4 kg

les mer

11703 - Laks 4-5 kg

les mer

11704 - Laks 5-6 kg

les mer

11705 - Laks 6-7 kg

les mer

11710 - Villaks 1-3

les mer

11711 - Villaks 3-5

les mer

11712 - Villaks 5-7

les mer

11713 - Villaks 7-9

les mer

11714 - Villaks 9+

les mer

11715 - Laks 2-3 sup 5 kgs

les mer

11717 - Laks 2-3 sup 20 kgs

les mer

11716 - Laks 2-3 sup 10 kgs

les mer

11718 - Laks 3-4 sup 5 kgs

les mer

11719 - Laks 3-4 sup 10 kgs

les mer

11720 - Laks 4-5 sup 20 kgs

les mer

11800 - Ørret 1-2 kgs

les mer

11801 - Ørret 2-3 kgs

les mer

11802 - Ørret 2-3 sup 5 kgs

les mer

11803 - Ørret 2-3 sup 10 kgs

les mer

11810 - Jølsterørret

les mer

11850 - Bekkørret

les mer

11860 - Fjellørret

les mer

11870 - Grillørret

les mer

11880 - Røye vill

les mer

11881 - Ishavsrøye

les mer

11882 - Ishavsrøye 5-800 gr. 10 kgs

les mer

11900 - Abbor

les mer

11910 - Gjedde

les mer

11920 - Gjørs

les mer

11930 - Sik

les mer